en-UShr-HR
Search
Tuesday, January 21, 2020 ..:: Days of E-medica » Days of E-medica 2019 » Program 2019 ::..   Login
Review 2019  Review 2019 Minimize
  
  

Terme Tuhelj

April 4 - 7, 2019


 - Participantes of Review
 - Program of Review
 - President of Croatia
 

  
Streaming 2019  Streaming 2019 Minimize

The whole program of
12th Review you will be able to watch at:


Thanks to Hrvoje Lisc and ......... from CARNET, and to the students ........... who will secure this transfer!!


  
Program Of The 12th Review "Days of E-medica 2019"  Program Of The 12th Review "Days of E-medica 2019" Minimize


P   R    O    G    R    A    M
  April 04
- 07, 2019


Thursday, April 4, 2019
 
 12:00 - Registracija sudionika
14:00 - Ručak
15:00 - Sastanak koordinatora
 
15:30 - Predstavljanje škola
Moderatori: Aleksandra Vidoša i Miroslava Kičić
1
15:30 - Škola
 2   15:35 - Škola
 3   15:40 - Škola
 4   15:45 - Škola
 5   15:50 - Škola
 6   15:55 - Škola
 7   16:00 - Škola
 8   16:05 - Škola
 9   16:15 - Škola
 10   16:20 - Škola
11   16:25 - Škola
 12   16:30 - Škola
 13   16:35 - Škola
 14   16:40 - Škola
15   16:45 - Škola
16   16:50 - Škola
 17   16:55 - Škola
18   17:00 - Škola
19   17:05 - Škola
20   17:10 - Škola
21   17:15 - Škola
22   17:20   Škola
23   17:25 - Škola
24   17:30 - Škola
25   17:35 - Škola
26   17:40 - Škola
         
     
19:00 -
 
Svečano otvaranje 12. Smotre „Dani E-medica 2019."
  - Edin Kadić, voditelj projekta E-medica
  - Zlatica Šimunović (E-medica): Zajednički učenički projekti
  - Verica Elveđi (E-medica): Smotra „Dani E-medica"
  - Natalija Šnidarić (E-medica): Razmjene učenika
  - ....., Terme Tuhelj
  - Davor Vidaković, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
  - Asja Jelaković, Udruga ravnatelja zdravstvenih škola RH
  - ....., Agencija za odgoj i obrazovanje
  - ....., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  - ....., Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
  - ....., Krapinsko-zagorska županija
  - ....., Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
   

 
-
Od 20:30 do 21:30 sati dogovor koordinatora (voditelja) učeničkih projekata sa tehničkom podrškom Smotre o zahtjevima, zamjeni i pripremi prezentacija za petak, 5.travnja 2019.
- Upoznavanje sa Etičkim kodeksom Smotre
-
Dogovor o „štandovima" i posterima (Verica Elveđi:  verica-elvedji@medskolazd.hr)  
-
Dogovor sportskih timova o organizaciji, terminima sportskih natjecanja i zabave (
Aleksandra Acalin: aleksandra.acalin@si.htnet.hr i Luka Plazina  luka.plazina@skole.hr)

        20:30 - Večera

        21:30 - 00:00  - Zajedničko druženje - DISCO


Friday, April 5, 2019

  Prezentiranje zajedničkih projekata
Moderatori:  Š
 
09:00 -  
09:15 -  
09:30 -  
09:45 -  
10:00 -  
10:15 -  
10:30 -  

10:45
- PAUZA  (Zajedničko fotografiranje - Atrij hotela "Well")
 
Moderatori:   I
 
11:15 -  
11:30 -  
11:45 -  
12:00 -  
12:15 -  
12:30 -  
12:45 -  
 
13:0
0 - PAUZA ZA RUČAK
 

  Strukovna predavanja za nastavnike (Kongresna dvorana Hotela "WELL")
 
- Ovaj blok prezentacija odvija se paralelno sa učeničkim radionicama i sportskim događanjima

Moderator:   V
15:00 -

J

  

15:45 -

A

  

16:15 -

T

  

16:45 - PAUZA
17:15 -

A

  

17:45 -

Đ

 

18:15 -

N

 

     
16:00 - SPORT I REKREACIJA 
(Moderatori: Aleksandra Acalin i Luka Plazina ...)
    Sportska natjecanja (odbojka, graničar, Crossfit, Mala olimpijada…)
Točan raspored događanja ovisi o broju ekipa i bit će izvješen na
OGLASNOJ PLOČI
 

   19:00 - Večera

    - Od 20:00 do 21:00 sati dogovor koordinatora (voditelja) učeničkih projekata sa tehničkom podrškom Smotre o zahtjevima, zamjeni i pripremi prezentacija za subotu, 06. travnja 2019.

 
    21
:30 - 00:00  - Zajedničko druženje - DISCO

 

Saturday, April 6, 2019


 


Prezentacije zajedničkih projekata:
 

Moderatori:  M
09:15 -  
09:30 -  
09:45 -  
10:00 -  
10:15 -  
10:30 -  
10:45 -  

11:00
- PAUZA
 
Moderatori:  M
 11:30 -  
 11:45 -  
 12:00 -  
 12:15 -  
 12:30 -  
 12:45 -  
 
13:00 - PAUZA ZA RUČAK
 

  Strukovna predavanja za nastavnike (Kongresna dvorana Hotela "WELL")
 
- Ovaj blok prezentacija odvija se paralelno sa učeničkim radionicama i sportskim događanjima

Moderator:  V
15:00 -

A

   

15:45 -

J

  

16:15 -

E

   

16:45 - PUZA
17:15 -

B

  

17:45 -

A

  

18:15 -

M

  

     
15:00

 

-

 

SPORT I REKREACIJA 
(Moderatori: Aleksandra Acalin i Luka Plazina ...)
Sportska natjecanja (…)
Točan raspored događanja ovisi o broju ekipa i bit će izvješen na
OGLASNOJ PLOČI
 
     19:00 -  Zajednička večera
 
     22:00 - Noćno kupanje uz glazbu (20:00 do 02:00 sata)

 

Sunday, April 7, 2019

Moderatori:  Edin KadićZlatica Šimunović
10:00 - Najava novih projekata za 13. Smotru „Dani E-medica 2020."
11:30 - Podjela potvrdnica školama sudionicama 12. Smotre „Dani E-medica 2019."
12:00 - Završetak 12. Smotre „Dani E-medica 2019."

    
 Thank you for the support project E-medica: Minimize

  
© 2005.-2020 by e-medica. Supported by CARNet (www.carnet.hr) and CITUS d.o.o. (www.citus.hr)   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation