Online sastanak sudionika projekta “Fizika i fizikalna terapija”

Drugi i treći online sastanak sudionika projekta Fizika i fizikalna terapija realizirani su 6. ožujka 2023. i 20. ožujka 2023.

Na sastanku je dogovoreno da će svaka škola sudionica projekta izraditi prezentacije koje će se objediniti u jednu zajedničku. Prijedlog škole iz Pula da se na radionici nakon prezentacije prikaže 3D printanje ruke i izvođenje akupresure jednoglasno je usvojeno. Na sastanku održanom 20.3.2023. nastavnica Ana Krelja potvrdila je mogućnost realizacije radionice uz volontersku suradnju Obrtno tehničke škole u Puli i Medicinskog fakulteta u Rijeci. Učenici koji sudjeluju u projektu oformili su Whatsapp grupu preko koje komuniciraju, razmjenjuju sadržaje i dogovaraju aktivnosti za projekt. Dogovoren je novi radni sastanak preko Teams-a 3.travnja 2023. radi daljnjih dogovora o realizaciji projekta.

Scroll to Top