2. Škole partneri

Naziv škole
Logo
Link
Koordinator
1. Pomorska škola Zadar
2. Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica
3. I . gimnazija Split
4. Srednja škola "Braća Radić" Kaštel Štafilić
Scroll to Top